Çelik Konstrüksiyon Nedir ?


Çelik konstrüksiyon oldukça sık kullanılmasından dolayı bilmeyenlerin merak ettiği bir kavramdır. Kavram bir yapı tekniğini ifade etmektedir. Tekniğin kendisine mahsus özellikleri bulunmaktadır. çerçeveye bağlı olarak bulunan bin binada çatı, zemin ve duvarların desteklenmesi için dikdörtgen olarak tasarlanmış bir ızgara içerisinde yapılmış çelik tekniğinin daha fazla gelişmesi, gökdelenlerin ve çok katlı binaların yapılmasını sağlamıştır.
Prefabrikasyon yöntemi olarak Çelik konstrüksiyon kabul edilmektedir. Yapımına başlanacak olan evin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ile çelik konstrüksiyon iskeleti önceden hazırlanmaktadır. İnşaatın normal sürecinden daha hızlı bir şekilde yapılmasını ve daha sağlam bir şekilde inşa edilmesini sağlamaktadır.
Haddelenmiş, çelik sütun veya çelik profil kesitleri ince uzun bir şekle getirilir. Böylece yapı içenisin de ki basınca daha dayanıklı olmaktadır. Yapım aşamasında diğer yöntemlere göre farklı olarak ayrıca betonlar ile doldurulmuş olan yuvarlak ve kare çelik borular da bu işlemde kullanılmaktadır. Çelik olarak inşa edilmiş olan kirişler dış bağlantı elemanları ve cıvata ile sütunlara bağlanır. Çelik kirişler böylece merkezi bir ağ oluşturmaktadır. Bu ağın faydası ise yüksek şekilde inşa edilmiş binaların ayakta kalmasını sağlamasıdır.

Çelik Konstrüksiyon Yapı Örnekleri ;

Çelik Konstrüksiyon Faydaları Nelerdir?

Çelik konstrüksiyon yapılmasının kullanım açısından bazı faydaları bulunmaktadır. En çok bilinen faydalar arasında sayılacak ve direk olarak kullanıcıya faydası olan sebepler şu şekilde sayılabilir;Hafiflik; Son derece hafif bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar için hafif olmasının en önemli faydası deprem anında büyük zararların oluşmasının önüne geçmesidir. Bu şekildeki yapılarda daha az kayıp yaşanmaktadır. Çok katlı binaların depreme maruz kalması durumunda Çelik konstrüksiyon hayat kurtarıcı olabilir.
Homojen olması; Beton ile kıyaslanması neticesinde Çelik konstrüksiyon homojen bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde olmasının en büyük faydası deprem anında direncin daha üst seviyede olması olarak gösterilebilir. Direncin yüksek olması binanın deprem anında daha az zarar görmesini sağlayacaktır. Böylece olası can kayıpları da azalmış olur.

Monte edilmesi; kolaylık olarak gösterilebilecek bir diğer husus ise monte edilmesinin kolay olmasıdır. Böylelikle yapım aşaması daha kısa sürede olmaktadır. İşçilik maliyetinin de bu sebeple düşük olması ile birlikte ortalama maliyet daha aşağılarda olacaktır.

Hata payının az olması; Çelik konstrüksiyon yapıtlarının hata payı nerede ise hiç yok denilebilir. Önceden hazırlanarak işlemin sadece monte üzerine yapılması sebebiyle bugüne kadar yapılan yapıtlarda hata çok fazla görülmemektedir. Olası bir hatanın ise telafisi çok kısa sürede yapılmaktadır.

Çelik Konstrüksiyon Kullanım Alanları Nelerdir?

Çelik konstrüksiyon kullanım alanları oldukça fazladır. Her geçen gün genişlemekte olan kullanım alanları ile daha büyük bir kitleye memnuniyet oluşturmaktadır. En fazla kullanılmakta olan alanlar ise şu şekildedir;Köprüler; Kullanım alanları arasında köprüler bulunmaktadır. Kolay monte edilebilir olması ve dayanıklılığının yüksek olması sebebiyle dünyanın birçok noktasında köprü yapımında tercih edilmektedir.
Sanayi Yapıları; Sanayi yapılarında da kullanılmakta olan bir yapı türüdür.
Son zamanlarda inşa edilen tüm sanayi yapıtlarında kullanıldığı gözlemlenmektedir. Sanayi alanında oluşabilecek risklere karşı dayanıklı olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Çok katlı binalar; Depreme karşı birçok anlamda riskinin az olması sebebiyle ve hızlı kurulumu nedeniyle kullanılmaktadır.

Sosyal yapılar; Yapımının kısa süre içerisinde olması ve risklerin oldukça az bulunması sebebiyle tercih edilmektedir. Ayrıca maliyet noktasındaki faydalarına dikkate alınmaktadır.
Gökdelenler; Çok katlı binalarda kullanıldığı gibi gökdelenlerde de kullanımı oldukça fazladır. Bu tarz binalarda yıldırım ve deprem riskini bu vesile ile minimize edilmiş olması kullanım sıklığını artırmaktadır.

 

 

Siz de Çelik Konstrüksiyon Yapılar ile tasarım ve projelendirme hizmetine ihtiyaç duyarsanız bize ulaşabilirsiniz.