Hizmet Bilgisi


Ankraj, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli zemine ileten yapısal bir parçadır. Ankrajlar pasif veya öngermeli olarak tasarlanabilirler.

Pasif ankrajlar kendi başına yük taşımazlar. Zemin, ilgili ankraj parçasına doğru hareket ettikçe yük, ankraja iletilir. Pasif ankrajın maksimum yük taşıma gücüne ulaşabilmesi için büyük hareketlere gereksinime olabilir.